Rappfoten – TVK’s Orden

Rappfoten ble innstiftet i 1921. Ordenens opprinnelige navn var Skræv-kringla, men ble omdøpt til Rappfoten i 1924.

Fra Rappfotens jubileums-skrift 1921-1978, «Historisk skrift og dokument utgitt av ordenskollegiet av 1977», heter det blant annet:

  • «Rappfoten har vel tatt den misjon innen TVK, at den har evnet å binde eldre medlemmer til den hederskronte klubb», og videre
  • «Rappfoten skal også være et humørfylt og lystig innslag i klubbens liv. Og ingen av medlemmene må se på dette som noe mål i seg selv å bli utnevnt eller forfremmet innenfor en slik uhøytidelig forsamling«.

Rappfoten skal være en tydelig tradisjonsbærer som er med å ta ansvar for klubbens historie, fellesskapet og likhetstanken.

Ordenskollegiet, Rappfoten

Arrangement

  • 100-års jubileum 2021!

Høsten 2021 har det norske samfunnet begynt å åpne igjen etter over 1 år med coronanedstenging. Vi har begynt å planlegge jubileumsfesten og håper å få den arrangert i løpet av 2022! Da arrangerer vi jubileumsfest!

Organisasjon

Ordenskollegiet (2018 – )

Ordenskapitlet

Etter årsmøtet 2018 har vi følgende medlemmer av Ordenskapitlet (medlemmer):

De som ikke har registrert sin e-post eller har fått ny e-post, ta kontakt med Ordenskollegiet så oppdaterer vi registeret.

Statutter

Medlemskontingent

  • Medlemmer, under 80 år: 100,- NOK/år (2019 – )

  • Medlemmer, 80 år og eldre: 0,- NOK/år (2019 – )

Ordenskollegiet som ble innsatt 2018 har besluttet å øke den årlige medlemskontingenten til 100,- NOK. For å holde kostnadene nede oppfordres Ordenskapitlets medlemmer selv til å betale inn den årlige medlemskontingenten til Skattmester’s konto. Husk å merke betalingen med ditt navn og hvilket/hvilke år kontingenten gjelder for, så blir innbetalingen korrekt registrert av Skattmester.

  • Kontonummer for medlemskontingent: 8601.91.66645 (nytt kontonummer av 2019)
  • Husk! Merk innbetaling med navn og hvilket/hvilke år innbetalingen gjelder for – for eksempel «Ola Nordmann : Medlemskontingent Rappfoten 2019, 2020 og 2021».

Ta kontakt med Skattmester dersom du lurer på noe ifm. medlemskontingent og/eller innbetaling. Skattemester fører oversikt over innbetalinger.

Protokoll / møtereferat Ordenskollegiet