Organisasjon

Styret

Rolle Navn Mobilnummer Epost
Leder Gjermund Jakobsen 915 67 900
Rådgiver (Nestleder) Linda Stenhaug 913 79 181
Styremedlem Kjersti Hafstad Tveit 918 08 989
Styremedlem Brage Høyem Amundsen 995 21 496
Styremedlem Knut Hergot 905 06 761
Leder marked/sponsor Roger Sand 406 22 944
Styremedlem Ole-Martin Smedseng 995 07 500
Daglig leder (fra des. 2021) Ola Resell 480 80 201
Varamedlem Anne Sophie Hunstad 952 63 009

Sportslig komite og oppmenn

Rolle Navn Mobilnummer Epost
Leder Gjermund Jacobsen / Ola Resell 915 67 900
M Elite/U23 landevei Just Roar Dragsten / Claus Strand 400 04 459 / 901 55 508
M/K Junior landevei Hallstein Vemøy 908 73 149
M/K 0-16 landevei Erik Gravås 959 48 089
M/K 0-16 terreng Robert Åkerli 908 67 204
M/K utfor Stian Hansen 481 78 846
Veteran Arne Ulset 911 55 665
Mosjonister | Turgruppe Svein Ove Eimhjellen 992 57 602

Rittkomite

Medlemsservice

Kontrollkomite

Forretningsfører

Revisjon

Valgkomite

Særlige medlemskap

Medlemsskap Navn
Æresmedlemmer Sigmund H. Jenssen, Berit Sæterhaug, Roar Sæterhaug, Terje Tho, Bjørn Andreas Thrones
Livsvarige medlemmer Arve Haugen, Rolf Dragsten, Liv Hegstad, Håkon Magnus Gilde, Arne Grøtte, Ruth Mary Grøtte, Arve Margido Haugen, Liv Hegstad, Carl Jacobsen, Arnfinn Leinum, Hans Ingolf Rønning, Andreas Martin Sæterli & Jostein Wilmann

Medlemmer i andre organisasjonsledd

Rolle Navn
Tillitsverv i NCF region Midt Asbjørn Halvorsen
Tillitsverv i NCF Ingen
Kommisær i NCF Morten Sæterhaug, Heidi Sæterhaug, Asbjørn Halvorsen, Hans Petter Fjeldstad

Profil og historie

TVK (Trondhjems Velocipedklub) er en sykkelklubb med base i Trondheim og er en av Midt-Norges største sykkelklubber. TVKs nedslagsområde er hele Trondheim kommune og tildels nabokommuner. Administrativt ledes klubben av et hovedstyre som består av direkte valgte medlemmer.

Klubben har grupper for følgende disipliner: landevei, terreng og utfor.

TVK er landets eldste sykkelklubb og har en meget rik historie. Klubben ble stiftet i 1885 (!) og vi har beholdt klubbens navn og skrivemåte siden den gang. Dette er grunnen til at vi skriver «klub» med en «b». Vi driver mange forskjellige aktiviteter innenfor sykkelsport. Fra gammelt av er klubben en landeveisklubb, men vi har i dag gode miljøer innenfor landevei-, terreng- og utforsykling – med både unge og eldre utøvere.

Klubben har en meget sterk elitesatsing på landeveien som ofte omtales som Norges beste amatørelitelag. I tillegg til dette har klubben en lang tradisjon for gode resultater i Den Store Styrkeprøven. De senere årene har rekrutteringen vært meget god og TVK har markert seg på juniornivå i både NM og Norgescup. Klubben er stolt av å ha et meget godt tilbud for barn og ungdom. I dag har vi flere ryttere på forskjellige talent team, samt semi-proff og proff team.

TVK er en aktiv rittarrangør i Midt-Norge og arrangerer hvert år mange ritt. Mange av rittene har lange tradisjoner som vi er stolte av.

I forbindelse med 125-års jubileumet i 2010 ble det utgitt en bok om klubbens historie.

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Sponsorer og samarbeidspartnere

Vi setter stor pris på våre sponsorer og samarbeidspartnere. Uten disse bidragsyterne hadde det ikke vært mulig å oppnå så gode resultater og drive klubben med et så stort aktivitetsnivå som TVK gjør.

Vi er alltid på søken etter flere gode sponsorer og samarbeidspartnere. Ta kontakt med dersom du og din bedrift er interessert!

Medlemstall

Oversikten under viser de siste årenes utvikling av medlemstall, fordelt på aldersgrupper. 2013-2016 ble det gjennomført en betydeling vasking av medlemslistene slik at oversikten nå faktisk viser medlemmer som har betalt medlemskontingent.

wdt_ID Årstall Jenter 0-5 år Jenter 6-12 år Jenter 13-19 år Kvinner 20-25 år Kvinner 26 år og eldre Gutter 0-5 år Gutter 6-12 år Gutter 13-19 år Menn 20-25 år Menn 26 år og eldre Totalt
1 2003 0 2 1 3 25 0 8 36 16 254 345
2 2004 0 5 4 2 23 0 6 47 16 263 366
3 2005 0 4 8 2 27 0 15 57 25 285 423
4 2006 0 6 8 1 29 0 20 56 25 292 437
5 2007 2 6 8 3 42 0 12 66 30 314 483
6 2008 2 5 7 4 54 1 19 60 42 383 577
7 2009 3 11 9 4 71 4 23 74 39 470 708
8 2010 0 14 10 4 64 2 38 83 51 469 735
9 2011 0 12 11 3 65 1 38 81 55 469 737
10 2012 0 10 15 2 56 0 48 90 54 435 710
11 2013 0 5 17 1 42 1 36 93 48 360 603
12 2014 0 5 15 0 42 0 40 85 49 346 582
13 2015 1 9 14 2 42 3 34 75 51 319 550
14 2016 2 9 10 4 38 1 27 39 35 225 390
15 2017 1 5 11 4 38 0 30 40 35 223 387
16 2018 0 9 7 4 47 3 50 41 28 230 411
17 2019 2 10 8 5 47 5 62 40 20 233 432
18 2020 6 10 9 6 50 5 106 36 19 228 485
19 2021 7 26 9 5 59 7 114 47 19 263 556

Kontakt oss

Er du usikker på hvem som er riktig kontaktperson for din henvendelse? Bruk skjemaet under og send oss en melding så sørger vi for å sette deg i forbindelse med rette vedkommende.