Kontingenter og aktivitetsavgifter

Medlemskontingenter

 • Hovedmedlem (uansett alder) : 500,- NOK

 • Familiepakke (hele familien) : 800,- NOK

 • Støttemedlem : 100,- NOK (eller mer, frivillig)

 • Æresmedlem : 0,- NOK

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Aktivitetsavgifter

 • Barn, 0-12 år : 600,- NOK

 • Ungdom, 13-16 år : 1.000,- NOK

 • Junior : 1.500,- NOK

 • Senior : 1800,- NOK

 • Veteran/Master : 0,- NOK og ingen refusjon av startkontingenter

Inn- og utmelding

For å melde deg inn, send en epost til med følgende opplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Medlemskapstype (hovedmedlemskap, familiepakke, familiepakkemedlem eller støttemedlem)
 • Adresse, postnr, poststed
 • Epost-adresse
 • Telefon/mobil

Ved familiemedlemskap, oppgi navn og fødselsdato på alle familiemedlemmer. Hovedmedlem skal alltid være den eldste i familien.

Medlemsbevis kan lastes ned fra minidrett.nif.no. Logg deg på med din egen bruker som du får fra Norges Idrettsforbund sin support (itinfo.nif.no/Forside). Skriv ut medlemsbeviset og lim på kvitteringsoblat fra banken når årskontingent/medlemsavgift er betalt.

Du må sende oss en skriftlig utmelding for å melde seg ut av klubben. Det er ikke nok å unnlate å betale årskontingenten. Utmelding skjer ved å sende en epost til .

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Lisens og klubbovergang

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Bruk av eget overgangsskjema er nå faset ut ved bytte av klubb. Klubbovergang skjer nå ifm registrering av lisens. Norges Cykleforbund har mer informasjon om prosedyren her. Merk at både ny og gammel klubb må godkjenne overgang før lisensen blir godkjent.

Prosedyren for lisensregistrering er som følger:

 1. Utøver registrerer sin lisensbestilling på denne siden. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og (ny) klubb. Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering eller man motta fakturaen selv og videresende den.
 2. Faktura vil bli sendt til oppgitt epostadresse umiddelbart etter at lisensbestilling er utført. Sjekk også søppelpost-mappen dersom fakturaen ikke mottas.
 3. Når lisensen er betalt og godkjent av klubben vil utøveren motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
 4. Ved klubbovergang må lisensen i tillegg godkjennes av lisensansvarlig i utøverens gamle klubb. Når lisensansvarlig i begge klubbene har godkjent lisensen er overgangen godkjent.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt.

Det finnes to typer lisenser:

 • Aktiv lisens (helårslisens). Denne løses for ett år av gangen og er avhengig av at man er medlem i en klubb
 • Engangslisens. Gjelder kun for det rittet/den treningen man løser lisensen for.

Begge typer lisenser inkluderer en forsikringsordning, men for engangslisensen gjelder den kun i forbindelse med rittet/treningen man løser den for. Aktiv lisens (helårslisens) gjelder hele året og inkluderer også en forsikringsordning som ikke bare gjelder under ritt, men også organisert trening. Organisert trening er et svært vidt begrep og gjelder selv om man trener alene på sykkelen. Det anbefales derfor at man vurderer å løse lisens uavhengig av om man tenker å delta på ritt eller ikke. For de yngre rytterne er prisen på en helårslisens kun symbolsk.

Det er ikke bare penger å spare på helårslisens. Den gir bedre dekning og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for utøvere med helårslisens sammenlignet med utøvere som benytter engangslisenser. Ved å gå inn i en sykkelklubb vil man kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist.

Lisenspriser varierer etter alder og om du ønsker en utvidet eller vanlig aktivlisens.

Mer info om lisenser, priser og vilkår kan du finne her.

Klubbtøy

Draktregler

Det er krav om bruk av korrekt klubbdrakt når du deltar på sykkelritt. Korrekt klubbdrakt (bukse og trøye) er definert som den siste utgaven av drakten. TVKs drakter gjelder for 3 år om gangen (2019-2021) og tidligere utgaver regnes ikke som korrekt i forbindelse med ritt hvor korrekt drakt kreves. Du kan dog stille opp i nøytral drakt, f.eks. helt svart trøye og bukse uten sponsorlogoer (med unntak av det vanlige lille produsentmerket som er på klær).

Kravet om korrekt klubbdrakt på sykkelritt gjelder i utgangspunktet for alle typer ritt og aldersklasser, men for de aller yngste er man tildels svært fleksible. Det vises også større fleksibilitet i lokale ritt enn hva som for eksempel er tilfelle i NC/NM/UM, hvor korrekt drakt bør (skal) brukes allerede fra 10 år. For de som ønsker å prøve seg i ritt har TVK noen få drakter til utlån slik at man slipper i kjøpe drakt om poden er usikker på om han/hun ønsker å fortsette med sykling.

Det er ikke et krav at du stiller i noen bestemt drakt i turritt/-klasser, men vi oppfordrer til at du alltid bruker klubbdrakt på ritt og også også under trening. Ved å gjøre dette profilerer du klubbens sponsorer og det blir mer attraktivt å være sponsor for TVK.

Vi oppfordrer til at du alltid bruker klubbdrakt på ritt og også under trening. Ved å gjøre dette profilerer du klubbens sponsorer og det blir mer attraktivt å være sponsor for TVK.

Styret, Trondhjems Velocipedklub

Bestilling av klubbtøy (2019-2021)

Korrekt klubbdrakt/bekledning for 2019-2021 produseres av Bioracer, bestilles på deres webshop og utleveres hos Hank Sport.

 • For å bestille tøy gå til denne siden: TVK Webshop
 • Logg på med egen bruker: DU må opprette personlig bruker på Webshopen til Bioracer
 • Bestill det tøyet du ønsker.

Klubbtøybutikken er åpen i fire (4) perioder. Det vil si at du kan bestille TVK sykkelklær i disse periodene, og med fire (4) faste leveringstider gjennom året. Etter stenging samles alle mottatte bestillinger i siste periode og dette settes i produksjon med levering 5-6 uker etterpå.

De datoene du må forholde deg til for 2019/20 er:

 • Bestillingsrunde 1: 15.01-29.01.2020 kl. 23:59, levering ca. uke 12 (15-20.03.2020). (Til Påske og sesongstart)
 • Bestillingsrunde 2: 24.03-07.04.2020 kl. 23:59, levering ca. uke 22 (25 -29.05.2020). (Til Styrkeprøven og NM)
 • Bestillingsrunde 3: 09.06-23.06.2020 kl. 23:59, levering ca. uke 33 (10.08-14.08.2020). (Til Birken)
 • Bestillingsrunde 4: 15.09 – 29.09.2020 kl. 23:59,  levering ca. uke 45 (02-06.11.2020). (Til vinter og ski)

Når Bioracer sin webshop  er klar til å sende så vil det komme melding med bekreftelse på at bestillingen din er klar til henting hos Hank Sport..

Mulighet for bestilling av TVK fritidsbekledning håndteres og annonseres separat.

Informasjon om tidtakerbrikke

I forbindelse med innføring av EMIT tidtakersystem trenger syklistene tidtakerbrikker. Disse brikkene registrerer automatisk tiden ved målplassering.

TVK har definert behovet for brikker slik; ved deltakelse i NC ritt, UM, NM, veterancup og ved store turritt der disse brikkene brukes.

Vi gjør oppmerksom på at brikker også normalt kan leies til hvert ritt til en pris mellom 100,- og 200,-. Tidtakerbrikkene må bekostes av den enkelte. De som har skibrikke kan bruke dem. Brikken er definert som personlig og kan ikke lånes ut til andre. Pris pr brikke er 700,- (2017) og har en forventet levetid på 3 år.

NB! Husk å registrere ditt brikkenummer ved påmelding til ritt som bruker EMIT tidtakersystem.

Brikke bestilles direkte fra EMIT. Gå til EMIT sin bestillingsside her.

Deltagelse på ritt

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Vi anbefaler at alle prøver seg på deltagelse i sykkelritt – uansett alder. Dette er ofte svært sosialt og stort sett er ikke rittene for barn og unge så veldig formelle.

Det arrangeres noen få rene karusellritt i løpet av sesongen og disse har ingen eller svært lav startkontingent. Her er det bare å møte opp og melde seg på ved start. De fleste av karusellrittene er også Trøndercupen-ritt. Også her er terskelen for å delta lav, men det er en liten startkontingent (ofte 50,- for barna). Den som stiller i rekruttklasse i disse rittene har stort sett selv mulighet til å velge hvilken løype man vil sykle og hvor mange runder. Informasjon om ritt finner du under rittkategorien på våre hjemmesider. Har du spørsmål om rittdeltakelse, ta kontakt med oppmann eller en av gruppelederne på trening.

Ritt som anbefales for nybegynnere:
• Karusellritt
• Trøndercupen
• Temporitt landevei

På slutten av hver sesong arrangerer klubben klubbmesterskap – både på landevei og i terreng. Klubbmesterskapet etterfølges vanligvis av en liten sosial sammenkomst.

Vi oppfordrer til at du alltid bruker klubbdrakt på ritt og også under trening. Ved å gjøre dette profilerer du klubbens sponsorer og det blir mer attraktivt å være sponsor for TVK.

Styret, Trondhjems Velocipedklub

Påmeldingsrutiner

Mange har spørsmål om hvordan påmelding til aktive ritt skal foregå og om klubben dekker startavgift. Klubben dekker startavgift for aktive ritt men ikke turritt. De ulike arrangører velger selv hvilken påmeldingsløsning de ønsker å benytte noe som gir klubben en del merarbeid.

Dekning av startkontigenter utløser aktivitetsavgift til klubben.

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Regler om utstyr i forbindelse med ritt

NCF (Norges Cykleforbund) vedtok vinteren 2011 nytt utstyrsreglement for klassene opp til og med 16 år. Dette har vært gjenstand for noen revisjoner. Hensikten med reglementet er å begrense utstyrshysteriet i et forsøk på å gjøre sporten mer tilgjengelig for alle – uansett størrelsen på foreldrenes lommebok. Det er blant annet verdt å merke seg vektbegrensninger på syklene som brukes i ritt, samt bestemmelser for hjul, girutveksling og styre. Hva dette konkret går ut på kan du lese på NCFs hjemmeside her (www.sykling.no, se under «Lover og regler»). Er det noe du lurer på så kan du ta kontakt med noen av trenerne.

Bruk av tidtakerbrikker

På enkelte ritt brukes tidtakerbrikker. På turritt har tidtakerbrikker vært mye brukt i mange år og da som oftest på grunn av det store antallet deltakere som vanskeliggjør manuell tidtakning. For turritt stiller som oftest arrangør opp med brikker til utlån (sjekk innbydelse).

Når det gjelder aktivritt krever NCF at det nå skal brukes brikke i flere og flere ritt. Foreløpig er det krav om det i NC/NM og rankingritt, men elektronisk tidtakning vil nok bli mer og mer brukt. For disse rittene er det utøver selv som må sørge for å ha brikke til rittene. Brikken bestilles direkte fra EMIT her. Tidtakerbrikken koster 700,- (2017) og har en forventet levetid på 3 år. Prisen for å leie en brikke til et enkeltritt varierer, men normalt vil det lønne seg å kjøpe brikke om man skal delta i mer enn 2-4 slike ritt i løpet av en treårsperiode.

For ritt der TVK er arrangør og administrerer brikker, vil det i hvert enkelt ritt vurderes om klubben låner ut brikker gratis til egne utøvere. Normalt vil dette gjelde egne utøvere i aldersbestemte klasser (0-16 år), mens man fra junior og eldre må betale brikkeleie. Antallet lånebrikker er begrenset og klubben kan ikke garantere nok låne-/leiebrikker.

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

Dekning av kostnader i forbindelse med ritt

Startkontingenter

Klubben dekker ordinær startkontingent (maksimum 200 kr) for aktive ritt og eliteklasse i noen få turritt (gjelder også sportsklasser/ veteranklasser i aktivritt som for eksempel Trøndercupen). For NC/NM-maraton dekkes opptil 400 kr av startkontingenten. For turritt må rytter selv betale startkontingent. De som får dekket startkontingent i ritt blir fakturert aktivitetsavgift etter endt sesong.

Hvem får dekket kostnader ved reise til ritt/treningsopphold

Klubben dekker reise og overnatting for NC/NM/ranking-ritt utenfor Trøndelag for et begrenset antall ryttere, og så langt økonomien tillater det. Hvem som blir tatt ut til å delta og få kostnader dekket blir bestemt ut fra vilje til satsing og resultater i tidligere ritt. Kostnadsdekning ved konkurranser og treningsopphold i utlandet vurderes i hvert enkelt tilfelle av oppmann og sportslig leder.

Mat

Det dekkes ikke mat på reiser.

Reiseutgifter

Er du tatt ut til deltakelse på ritt utenfor Trøndelag dekker klubben reiseutgifter. Reisegodtgjørelsen ved bruk av privatbil er kr. 1,50 per kilometer + 0,50 kr per km per rytter. Kjører klubbilen til rittet, og det er ledig plass i denne, dekkes ikke andre reisemåter. Det dekkes ikke reiseutgifter hvis reise til ritt kombineres med ferie eller lignende. Kjørte km på service-kjøring dekkes med det samme beløp som ellers for aktuell bil på det samme ritt. Ved lange reiser kan fly være aktuelt. Da dekkes en meget billig flybillett (dette tas opp med oppmann/sportslig leder på forhånd).

Overnatting

Det dekkes overnatting så lenge den skjer på en rimelig måte.

Medlemsfordeler

TVK har pr i dag klubbavtale med Bioracer.

Det jobbes med samarbeidsavtaler med mange sykkelbutikker og serviceverksteder og oppdatering følger 🙂

Ha en super sykkelsesong.
Hans Christian Møller
Markedsansvarlig

Ny tekst og opplysninger kommer når ny avtale er å plass.

Forpliktelser

Bilder fra TVK på Facebook. Takk til alle bidragsytere!

TVK er en aktiv klubb som arrangerer mange sykkelritt i løpet av sesongen. Alle medlemmer forplikter seg til å bidra på dugnad som f.eks. vakt ved et av våre ritt hvert år.

Unntaket er de som engasjerer seg som trenere, oppmenn eller har andre verv i klubben.

Vi ønsker med dette å poengtere at TVK ønsker engasjerte medlemmer som sammen ønsker å skape sykkelglede i Midt-Norge.

Les gjerne artikkelen fra Norges Idrettsforbund: Dugnad – hvor mye kan idrettslaget forvente?

Antidoping

TVK støtter opp om antidopingarbeidet og vi har utarbeidet vår egen antidopingpolicy. Den kan du lese her.