Hei alle sammen.

Vi skal flytte fra lageret vårt på Lade (Autronica) til nytt lager på Nilsbyen.

Lageret på Lade er ryddet/sortert (i går).

Onsdag 02.10 kl. 18:30 er det behov for hjelp i Nilsbyen på det nye lageret for å sette opp hyller. Ansv. Ola Resell.

Torsdag 03.10 kl. 18:00 er det behov for litt hjelp på Lade (Autronica). Da skal vi kaste en del i innleid container. Så skal vi kjøre to (2) hengerlass fra Lade til Nilsbyen, der det første lasset skal bæres ned på det nye lageret. Siste lasset skal bare stå i hengeren.

Torsdag trenger vi noen som kan hente TVK hengeren hos Ola Resell på Kystadhaugen og kjøre den til Lade til kl. 18.

TVK Medlemsservice v/Svein Ove Eimhjellen