Hei.

Da er hjemmesiden under avsnitt RITT oppdatert mht resultater for:

* Nilsbyen Rundt 2019 * Markathriller’n 2019 * Markathriller’n 2018 * Markathriller’n 2017

Vennlig hilsen
TVK Medlemsservice
v/Svein Ove Eimhjellen

Mob.: 992 57 602
<www.tvk.no> www.tvk.no