Sju namdalinger hadde fått plass i TVK’s 15-timers pulje under Den store styrkeprøven. De hadde ambisjoner om å få se nettopp 15-timerstallet da de trillet ut av Trondheims-gatene.

www.namdalsavisa.no/artikkel/2018/06/17/Nådde-målet-i-Den-store-styr keprøven-16944649.ece

Vennlig hilsen
TVK Medlemsservice
v/Svein Ove Eimhjellen

Mob.: 992 57 602
<www.tvk.no> www.tvk.no